داده های فروش صنعت از سال ۸۸ تا ۹۵

داده های فروش صنعت از سال ۸۸ تا ۹۵

داده های بورسی مربوط به فروش صنعت

قالب فایل excel

تعداد سطر:۱۲۱

سال های ۸۸ تا ۹۵

برای صنعت های

 

استخراج کانه های فلزی۱۳۸۸
استخراج کانه های فلزی۱۳۸۹
استخراج کانه های فلزی۱۳۹۰
استخراج کانه های فلزی۱۳۹۱
استخراج کانه های فلزی۱۳۹۲
استخراج کانه های فلزی۱۳۹۳
استخراج کانه های فلزی۱۳۹۴
استخراج کانه های فلزی۱۳۹۵
خودرو و قطعات۱۳۸۸
خودرو و قطعات۱۳۸۹
خودرو و قطعات۱۳۹۰
خودرو و قطعات۱۳۹۱
خودرو و قطعات۱۳۹۲
خودرو و قطعات۱۳۹۳
خودرو و قطعات۱۳۹۴
خودرو و قطعات۱۳۹۵
دارویی۱۳۸۸
دارویی۱۳۸۹
دارویی۱۳۹۰
دارویی۱۳۹۱
دارویی۱۳۹۲
دارویی۱۳۹۳
دارویی۱۳۹۴
دارویی۱۳۹۵
دستگاههای برقی۱۳۸۸
دستگاههای برقی۱۳۸۹
دستگاههای برقی۱۳۹۰
دستگاههای برقی۱۳۹۱
دستگاههای برقی۱۳۹۲
دستگاههای برقی۱۳۹۳
دستگاههای برقی۱۳۹۴
دستگاههای برقی۱۳۹۵
سیمان آهک گچ۱۳۸۸
سیمان آهک گچ۱۳۸۹
سیمان آهک گچ۱۳۹۰
سیمان آهک گچ۱۳۹۱
سیمان آهک گچ۱۳۹۲
سیمان آهک گچ۱۳۹۳
سیمان آهک گچ۱۳۹۴
سیمان آهک گچ۱۳۹۵
شیمیایی۱۳۸۸
شیمیایی۱۳۸۹
شیمیایی۱۳۹۰
شیمیایی۱۳۹۱
شیمیایی۱۳۹۲
شیمیایی۱۳۹۳
شیمیایی۱۳۹۴
شیمیایی۱۳۹۵
غذایی بجز قند وشکر۱۳۸۸
غذایی بجز قند وشکر۱۳۸۹
غذایی بجز قند وشکر۱۳۹۰
غذایی بجز قند وشکر۱۳۹۱
غذایی بجز قند وشکر۱۳۹۲
غذایی بجز قند وشکر۱۳۹۳
غذایی بجز قند وشکر۱۳۹۴
غذایی بجز قند وشکر۱۳۹۵
فرآورده های نفتی۱۳۸۸
فرآورده های نفتی۱۳۸۹
فرآورده های نفتی۱۳۹۰
فرآورده های نفتی۱۳۹۱
فرآورده های نفتی۱۳۹۲
فرآورده های نفتی۱۳۹۳
فرآورده های نفتی۱۳۹۴
فرآورده های نفتی۱۳۹۵
فلزات اساسی۱۳۸۸
فلزات اساسی۱۳۸۹
فلزات اساسی۱۳۹۰
فلزات اساسی۱۳۹۱
فلزات اساسی۱۳۹۲
فلزات اساسی۱۳۹۳
فلزات اساسی۱۳۹۴
فلزات اساسی۱۳۹۵
قند و شکر۱۳۸۸
قند و شکر۱۳۸۹
قند و شکر۱۳۹۰
قند و شکر۱۳۹۱
قند و شکر۱۳۹۲
قند و شکر۱۳۹۳
قند و شکر۱۳۹۴
قند و شکر۱۳۹۵
کاشی و سرامیک۱۳۸۸
کاشی و سرامیک۱۳۸۹
کاشی و سرامیک۱۳۹۰
کاشی و سرامیک۱۳۹۱
کاشی و سرامیک۱۳۹۲
کاشی و سرامیک۱۳۹۳
کاشی و سرامیک۱۳۹۴
کاشی و سرامیک۱۳۹۵
کانی غیر فلزی۱۳۸۸
کانی غیر فلزی۱۳۸۹
کانی غیر فلزی۱۳۹۰
کانی غیر فلزی۱۳۹۱
کانی غیر فلزی۱۳۹۲
کانی غیر فلزی۱۳۹۳
کانی غیر فلزی۱۳۹۴
کانی غیر فلزی۱۳۹۵
لاستیک و پلاستیک۱۳۸۸
لاستیک و پلاستیک۱۳۸۹
لاستیک و پلاستیک۱۳۹۰
لاستیک و پلاستیک۱۳۹۱
لاستیک و پلاستیک۱۳۹۲
لاستیک و پلاستیک۱۳۹۳
لاستیک و پلاستیک۱۳۹۴
لاستیک و پلاستیک۱۳۹۵
ماشین آلات و تجهیزات۱۳۸۸
ماشین آلات و تجهیزات۱۳۸۹
ماشین آلات و تجهیزات۱۳۹۰
ماشین آلات و تجهیزات۱۳۹۱
ماشین آلات و تجهیزات۱۳۹۲
ماشین آلات و تجهیزات۱۳۹۳
ماشین آلات و تجهیزات۱۳۹۴
ماشین آلات و تجهیزات۱۳۹۵
محصولات فلزی۱۳۸۸
محصولات فلزی۱۳۸۹
محصولات فلزی۱۳۹۰
محصولات فلزی۱۳۹۱
محصولات فلزی۱۳۹۲
محصولات فلزی۱۳۹۳
محصولات فلزی۱۳۹۴
محصولات فلزی۱۳۹۵

علی نوری

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0