داده های قدرت مدیر عامل(دوره تصدی مدیر عامل)

داده های بورسی شامل قدرت مدیر عامل

روش: دوره تصدی مدیر عامل

تعداد شرکت های بورسی:تمام شرکت های بورسی و غیر بورسی

سال های مورد مطالعه: ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷

تعداد داده ها ۲۰۰۰

می توانید داده های قدرت مدیر عامل برای تحقیقات را به آسانی از گروه دیتا بورس تهیه نمایید.

تماس با مدیر سایت :

۰۹۱۲۲۴۱۰۴۵۹

پرداخت هزینه پس از بررسی صحت داده ها توسط دانشجو و اساتید

ارسال نمونه داده ها بصورت رایگان

تلگرام:۰۹۳۵۶۲۰۱۸۷۲

داده های بورسی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0