داده های بورسی مسئولیت اجتماعی بانک های بورسی

مسئولیت اجتماعی بانک های بورسی

در قالب فایل اکسل

از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

آماده جهت ارسال همراه مستندات

با نازلترین قیمت

پرداخت هزینه پس از تایید محقق و استاد راهنما

علی نوری

۰۹۳۵۶۲۰۱۸۷۲تلگرام:

۰۹۱۲۲۴۱۰۴۵۹ تلفن:

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0