تهیه داده از پرسشنامه

گروه داده های بورسی مفتخر است اقدامات زیر را جهت تسهیل کار پژوهشگران عزیز انجام دهد.

۱- تهیه و تدوین پرسشنامه در تمامی موضوعات

۲-تکمیل پرسشنامه

۳-غربالگری و رفع ایرادات داده های پرسشنامه های ارسالی

۴ رفع ایرادات داده ها در جهت تایید فرضیه ها

۵-داده کاوی

۶-تجزیه و تحلیل داده ها با تمامی نرم افزار ها( spss smartpls amos lisrel minitab matlab , ….(

(داده های بورسی)

علی نوری

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0